фото: @ Влада Михайлова/ФКСР

фото: @ Юлия Максимова

Анастасия Нефедова и Барбара/фото: @ Пресс-служба ФКСР


фото: @ Юлия Максимова 

pixabay.com 

Первая тренировка на лошадях в Китае/фото: @ из архива НЦКТ

https://www.instagram.com/p/BoMx6aWlync/?tagged=samorin

pixabay.com